Historie

Počátky popovického Sokola sahají do dvacátých let minulého století, kdy se v souvislosti s ukončením první světové války a vznikem Československa, do té doby neobvyklou měrou, rozrůstá činnost různých spolků a organizací. Jednou z nich je Sokol, který v Praze založil Dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner sice již v roce 1862, avšak k masovému rozšíření i do těch nejmenších vísek dochází právě až po roce 1918 a v Popovicích v roce 1920.
Hlavní cíle Sokola byly hlavně tělovýchovýchovné, kulturní a společenské. V počátcích se místní členové soustředili na pořádání seznamovacích akcí či tanečních vystoupení, při kterých byl předně vysvětlován význam a cíl tohoto sdružení.
Nejprve se v Popovicích členové scházeli a cvičili v sále místního hostince, který byl upraven tak, aby vyhovoval potřebám cvičení, které probíhalo dvakrát týdně.
V této době byly děleny oddíly Sokola na žactvo, dorost, oddíl mužů a žen.
S časem se zastoupení v řadách místního Sokola zvyšovalo a tak přišla myšlenka na vybudování venkovního cvičiště. Jelikož se obec Popovice nachází v údolí a rovných ploch zde najdeme pomálu, museli místní obyvatelé zapustit cvičiště do nerovného prostranství. Vytěženým materiálem zaváželi v té době již nesloužící vodní příkop, kterým byla obehnána místní tvrz.
V neposlední řadě se místní členové Sokola věnovali kromě cvičení na tzv. slety také hraní ochotnického divadla a různým společenským akcím v podobě průvodů, převleků do krojů a masek.
Zdárný rozvoj popovického Sokola je však bržděn druhou světovou válkou a po druhé světové válce i nešťastně vzniklou politickou situací, která sužovala místní členy, diskriminovala je a stavěla na okraj společnosti. Přes krutost osudu, činnost Sokola v Popovicích stále trvá a slouží těm, kteří mají rádi pohyb, společenský život či kulturu.


pokračování o vývoji místního ledního hokeje a kopané připravujeme...děkujeme za pochopení
                                                                    Fotografie

Stránky:  1 · 2

      
      
      
      
      

Stránky:  1 · 2  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 02.03.2022
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN