Vodovod Popovice III

V současné době je vodovod v Popovicích naplněn, odběr vody na přijatelné úrovni.Opatření vydaná 25.7.2013 jednoznačně prokázala, že většina občanů je dodržovala a odběr vody byl na  
normální úrovni v letním období.Proto ruším veškerá opatření vydaná dne 25.7.2013.Viz předešlý článek.I nadále platí rozumné hospodaření s pitnou vodou v Popovicích.Je pouze na nás odběratelích, k čemu pitnou vodu používat.Pokud bychom nedokázali být šetrní jako doposud, pak bude nutné,aby Zastupiteltvo obce přijmulo taková opatření, která by vedla ke snížení spotřeby vody z vodovodu Popovice.Věřím, že se nám povede s vodou hospodařit a ponechat její dodávku občanům za stejných podmínek jako dosud.
PS:objevily se i takové zprávy, že pan starosta hlásá o šetření s vodou a přitom si zalévá z vodovodu trávník.Chtěl bych touto cestou těmto "bulvárním informátorům", kteří si nedokáží mnohdy "uklidit před svým prahem" sdělit, že na zalévání používá naše rodina vlastní studnu, která v době nedostatku pitné vody posloužila i některým rodinám z ulice jako dostatečný zdroj alespoň užitkové vody.Inu taková je doba.Proč bych se o něčem nejdříve přesvědčoval, když můžu někoho pošpinit před ostatními..
František Páv,starosta Obce Popovice.


12. srpna 2013 (Po)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 14.12.2022
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN