Vodovod Popovice-nedostatek vody

Jistě všichni majitelé přípojek obecního vodovodu v Popovicích máme v paměti 18.červen letošního roku, kdy jsme pocítili první nedostatek pitné vody.Z důvodu vloupání do vodojemu v Popovicích z preventivních důvodů bylo přistoupeno k úplnému vypuštění nádrží včetně vodovodního řadu.Bylo provedeno vyčištění nádrží včetně ostatních technologií na úpravu vody.Ač se tato opatření některým občanům zdála zbytečná bylo nutné eliminovat možnost kontaminace vodojemu neznámou látkou.Po několika dnech se vodovod vrátil do normálního režimu a rozbory vody ukázaly, že je vše v pořádku.
V obecním rozhlase zazněla výzva všem občanům,aby s vodou maximálně šetřili.Lze říci, že občané Popovic se chovali v tu dobu zodpovědně a svědomitě a s vodou hospodařili.
Pravidelné kontroly stavu vody pracovníky obce a servisními techniky s firmy VHS Benešov nenasvědčovaly, že by přítok vody se vlivem sucha zmenšoval a docházelo k poklesu hladiny v nádržích.Skončil pouťový víkend a  první pracovní den nebylo zřejmé, že by voda ubývala.Problém nastal až ve středu 24.července, kdy kolem 19.hodiny bylo patrné, že voda došla.Rapidně klesl tlak a ve vyších polohách obce voda přestala téci úplně.Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k úplnému uzavření hlavního ventilu potrubí do obce.Dne 25.7. ráno byla dovezena cisterna s pitnou vodou jako náhradní zdroj.Aby vodovod opět začal plnit svoji funkci byl zahájen dovoz pitné vody z VHS Benešov.V době prezentace tohoto článku ještě není jasné,kdy pitná voda poteče.Pokud se podaří naplnit obě nádrže tak, aby tlak vody zajistil dodávku pitné vody všem občanům Popovic bude vodovod zprovozněn.V tuto chvíli to ještě není možné s jistotou říci.Co je příčinou tak výrazného poklesu dodávky vody?Dle mého názoru jsou jen dvě možnosti.Jedna z příčin může být prasklé potrubí.To se však do současné doby nezjistilo.Tuto možnou poruchu lze zjistit pouze za předpokladu,že bude v potrubí proudící voda.Druhou možností je nadměrná spotřeba. Její příčiny zde nebudu rozebírat.Ty jsou známy a pochopí je slušní a zodpovědní občané, kteří neplýtvají vodou a používají ji jen pro svoji domácnost.Není možné ze strany obce přistihnout všechny ty, kterým je úplně jedno, že vodovod v době takového sucha není bezedný.Spoléhám na všechny poctivé občany, aby dali jasně najevo všem, kteří plýtvají z vodou,že svoji bezohledností způsobují problémy a zbytečné výdaje obci.
V Popovicích dne 25.7.13 15.00 hod.                           F.Páv,starosta obce
    

25. července 2013 (Čt)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 14.12.2022
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN