Vloupání do vodojemu Popovice

Ve středu 19.června 2013 dopoledne bylo zjištěno vloupání do budovy vodojemu v Popovicích.Na místo se dostavila hlídka Policie ČR z Vlašimi.Po provedení ohledání místa Policií bylo zjištěno, že z vodojemu a z celé technologie se nic neztratilo.Prozatimní vyčíslení škody bylo pouze na poškozených plechových vstupních dveří.
     Jednalo se o prostý pokus krádeže nebo o pokus kontaminovat pitnou vodu neznámou látkou?Na tuto otázku v tu chvíli nikdo nedokázal odpovědět.Na příkaz starosty obce byla ihned přerušena dodávka  pitné vody do Popovic.Občané byli osobně a obecním rozhlasem nepřetržitě informováni  o zákazu používání vody z obecního vodovodu.Po provedených konzultacích se správcem vodovodu VHS Benešov, a.s. a Hygienickou stanicí v Benešově bylo starostou obce rozhodnuto veškerý obsah vodojemu a vodovodního řadu vypustit.Za asistence pracovníků VHS byla veškerá voda z nádrží a potrubí vypuštěna.Byl to smutný pohled na stovky litrů vody, které nenávratně zmizely ve velmi parném dni.Nádrže byly  za asistence pracovníků VHS vyčištěny.Začalo se s napouštěním vodojemu zatím z vlastního zdroje, který zůstal nepoškozen.V počátku bylo jasné, že z vlastních zdrojů nebude možné obě nádrže naplnit tak,aby do vsi byla zajištěna dodávka vody i do výše položených domků.Náhradní zdroj na návsi v Popovicích zajistil pitnou vodu pro občany.Do vodojemu byla přivezena první cisterna s 10m3 pitné vody.Večer bylo jasné, že z takového šoku se obecní studně nevzpamatují samy.To se také druhý den ráno potvrdilo.Opět prázdný vodojem.Od rána počasí nasvědčovalo tomu, že bude opět parný den.To se také potvrdilo.Stav počasí sledovali také zahrádkáři.Většina zodpovědných občanů dbala pokynů z obecního rozhlasu a spotřebu vody minimalizovala.Někteří zahrádkáři, kteří nemají vlastní zdroj na zalévání ve snaze zachránit svoje výpěstky a kytičky, klidně zalévali vodou z poloprázdného vodovodu.Určitě tak zachránili své produkty, které svou hodnotou představují několik korun.Připravili tak ale část občanů o pitnou vodu.Nakonec bylo rozhodnuto dovézt ještě čtyři cisterny vody,aby vodovod alespoň zčásti začal plnit svoji funkci.V současné době je zajištěna dodávka pitné vody do většiny domácností v Popovicích.
     Nedostatek pitné vody vyvolal rozmanitou diskuzi mezi občany.Bylo vůbec nutné vypustit veškerou vodu z vodojemu a potrubí?V tu chvíli dle mého názoru to byl nerychlejší a nejúčinnější způsob, jak občanům zajistit co nejdříve pitnou vodu.Vzorky vody a jejich zkoumání na přítomnost neznámé látky by trvaly několik týdnů či měsíců a vodovod by byl nefunkční.Nehledě na náklady na zkoumání,které by převýšily hodnotu dovezené vody.V současné době ještě není vodojem naplněn do své maximální kapacity a může se někde projevit nedostatek tlaku v potrubí.
          Nyní je na nás všech,abychom dodrželi maximální šetření z pitnou vodou.Dnešního dne bylo také potvrzeno, že voda proudící do vodovodního potrubí je nezávadná a pitná.
         Chtěl bych touto cestou poděkovat všem disciplinovaným občanům, kteří se snaží maximálně šetřit pitnou vodou a není jim lhostejné chování některých svých nezodpovědných sousedů.
            Věřím, že vlivem současných dešťových srážek se vše vrátí do zaběhnutého normálu.
V Popovicích dne 24.6.2013         

                                 František Páv,starosta Obce Popovice


24. června 2013 (Po)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 14.12.2022
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN