Úklid obecního hostinceObecní hostinec Pod hrází v Popovicích prodělal v posledních měsících poměrně rozsáhlou rekonstrukci. Z dotačních fondů EU byla vybudována nová kotelna, ústřední vytápění,výměna oken,  dveří a zateplení obvodového pláště včetně půdy.V termínu bude objekt předán zpět obci.Aby byl dodržen plánovaný termín otevření hostince, konala se v sobotu 27.6.2015 brigáda, jejímž cílem bylo vrátit do objektu  původní inventář, objekt uklidit a připravit jej na předání budoucímu pronájemci. Obecní rozhlas několikrát požádal občany o účast na brigádě.
V sobotu ráno kolem 7.30 se začali scházet první brigádníci před hostincem.Bylo ihned zřejmé, že na stěhování inventáře bude dost chlapů.Chyběly však ženské ruce šikovné pro úklid. Co naplat, více už nás v Popovicích nebude.Po domluvě, kdo se jaké práce ujme, se vše rozjelo.Stěhoval se nábytek z garáže TJ zpět do hospody, myla se okna, podlahy, sociální zařízení. Nevěřil jsem, že 5 žen nakonec  zvládne perfektně uklidit celý objekt tak, aby byl připraven k předání. Brigáda končila kolem 15.hodiny.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří si našli čas a pomohli obci.Jednalo se o některé zastupitele, členy a členky SDH , TJ Sokol a i občany, kteří sem jezdí třeba jen na rekreaci.
Seznam účastníků: Miroslav Červ st.i ml.,Martin Papež, Helena Červová, Kateřina Papežová, Pavla Hrstková, Drahoslava Priknerová,František Pecinovský, Luboš Prikner, Petr Papež, Jaroslav Pavel, Jiří Páv, Milan Peterka, Martin Štěpánek, Jaroslav Vilímek, Ivan Rauch, Tomáš Lang, Martin Páv, Monika Pávová, Martin Peterka, Karel Hendrych, Jaroslav König, , p.Hamouz, František Páv. A ještě 1 člověk sídlící na Tvrzi , jehož jméno neznám. Dále Jiří Voříšek a Hana Voříšková v sobotu se neúčastnili ,ale vše odpracovali v týdnu a p.Voříšek zapůjčil traktor s vlekem. Za nové rozvody elektro, jejich montáž je třeba poděkovat Ladislavu Priknerovi.Za instalatérské práce děkuji p.Miloši Dvořákovi ml.Za truhlářské práce děkuji p.Petru Papežovi.Děkuji také JUDr.Martinu Vychopňovi za právní přípravu materiálů k předání objektu pronájemci.Poděkovat je třeba i současným zaměstnancům obce Martinu Pávovi za datový rozvod po hostinci,Ondřeji Zachovi za dokončovací práce a úklid.
Pokud jsem na někoho zapomněl,omlouvám se a jména doplním.
Domnívám se, že rekonstrukcí došlo k zhodnocení obecního majetku, ale také ke vylepšení vzhledu části obce. Lze si jen přát,aby objekt dobře sloužil svému účelu a přispěl tak ke zlepšení kulturněspolečesnkého dění v obci.
Několik foto z brigády,odkaz níže.
28.6.2015 František Páv,starosta obce.
28. června 2015 (Ne)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 01.12.2023
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN