Údržba zeleně v obci

Obec Popovice již tradičně zajišťuje letní péči o zeleň v obci a osadách formou brigád z řad studentů, kteří projeví zájem vydělat si o prázdninách finanční částku.Nelze také opomenout péči některých občanů o obecní plochy v blízkosti svých domků a chalup, což je patrné při běžném pohledu na rozdílný stav péče o své okolí u jednotlivých nemovitostí.Letos se brigádně podíleli na této činnosti pod vedením zaměstnance obce pana Anotnína Štěpánka tito studenti-Radek Běžel, Ondřej Zach a Michal Mareš.Všem brigádníkům a také panu Štěpánkovi patří poděkování za tuto činnost, která již léta přispívá k lepšímu vzhledu naší obce a přilehlých osad.Poděkování patří také těm občanům, kteří tuto činnost vykonávají podle svých možností sami, dobrovolně a nečekají, až se objeví "OBEC" a práci za ně udělá, vždyť za to na obci "berou peníze".Je velmi dobře, že takový názor  prezentuje jen opravdu mizivá část našich občanů.Věřím , že postupem času se podaří přesvědčit i tyto občany, aby obci pomohli zlepšit její vzhled péčí o zeleň na svých ppozemcích.



14. září 2014 (Ne)




  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 14.12.2022
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN