ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE III/1123 MLADOVICE U LOMU

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE III/1123

Mladovice

V období od 04.10.2020 - do 09.10.2020 bude úplně uzavřena silnice III. třídy č. 1123, staničení cca km 4,832 - 5,082, z důvodu zajištění stavební akce „III/1123, Mladovice lom - oprava povrchu vozovky“. Celková délka uzavírky je cca 250 m, viz situace dopravního opatření DIO.

Dále bude úplně uzavřena silnice III. třídy č. 1125 mezi obcemi Milovanice a Holčovice, na pozemcích parcel. č. 15553/1 a 1683 v k.ú. Milovanice a silnice III. třídy č. 1126 mezi obcemi Popovice a Kamenná Lhota, na pozemku parcel. č. 2525 v k.ú. Popovice u Benešova (z důvodu zajištění akce „III/1123, Mladovice lom - oprava povrchu vozovky“), přičemž bude do obou úseků těchto uzavírek povolen vjezd vozidlům dopravní obsluhy.

Obousměrná objízdná trasa:

Ve směru od obce Mladovice po silnici III. třídy č. 1123, přes obec Popovice, dále po silnici III. třídy č. 1119 s odbočením v obci Nová Ves na silnici III. třídy č. 11114 (se směrem na obec Pozov),  dále po silnici III. třídy č. 11114 až do obce Pozov s odbočením na místní komunikaci mezi obcemi Pozov a Postupice, v obci Postupice dále po silnici III. třídy č. 1123 směrem na Mladovice a zpět, viz níže - situace dopravního opatření DIO. Délka objízdné trasy je cca 11,5 km.

 

Důvod:

zajištění stavební akce „III/1123, Mladovice lom - oprava povrchu vozovky“.

 

Zhotovitel prací:   

BES s.r.o., IČO 437 92 553, Sukova 625, 256 01 BenešovDIO_-_III-1123_Mladovice_lom__oprava_povrchu_vozovky__040920.pdf30. září 2020 (St)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 14.12.2022
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN