Přeložení části vodovodu Mladovice

Obec Popovice již delší dobu usiluje o kolaudaci obecního vodovodu v Mladovicích.V 80.letech minulého století ještě za MNV Postupice byla vybudována nová část vodovodu a to od nových studní ve východní části katastru Mladovic.Tento nový zdroj měl posílit dodávku kvalitní vody do Mladovic.Vše se tehdy nakonec podařilo za pomoci mnoha Mladováků.Někdy kolem roku 1988  začala proudit do všech mladovských domácností kvalitní pitná voda. Avšak tehdejší vedení MNV Postupice jaksi pozapomnělo na zkolaudování celé stavby. Na základě urgencí státních orgánů současné vedení obce shromažďuje veškeré podklady nutné ke kolaudaci mladovského vodovodu.Zde je třeba poděkovat všem majitelům dotčených pozemků stavbou vodovodu, kteří dali dodatečný souhlas s umístěním vodovodní technologie na jejich pozemky. Jak to ale v životě chodí, vždy se najde někdo, kdo nemá vždy plné pochopení a nesouhlasí, aby v tomto případě potrubí vodovodu vedlo po jeho pozemku za stejných podmínek jako u ostatních majitelů pozemků v Mladovicích.Po dlouhých jednání, přesvědčování a naděje, že obec najde s majitelkou pozemků společnou řeč nezbylo nic jiného než předmětnou část potrubí přeložit tam, kde to lidem nevadí.
Po vyřízení všech nutných povolení byl stanoven termín 9.6.2012.Starosta obce F.Páv se rozhodl realizovat celou akci formou brigády.Starší občané pamatují, že takovéto akce se dříve nazývaly "akce Z ".Samozřejmě vodovodní technologie byla montována odborníkem, jak dokumentují přiložené fotografie.
  • Vše dopadlo na jedničku.
Výkopové práce s profesionální nasazením a nutnou šetrností provedl pan Jaroslav Vosátka z firmy Elmoz Czech s.r.o.
Zarukou kvality nové vodovodní technologie byl pan Jan Fejtek /na snímku vpravo se Stanislavem Oudranem./


Obchvat pozemku, jehož majitelka nepřistoupila na stejné podmínky jako ostatní dotčení majitelé.Škoda, stálo to obec peníze a Mladováci mohli mít třeba lepší hřiště na návsi.

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci přeložky potrubí, zejména majitelům nově dotčených pozemků, kteří svoji vstřícností určitě přispějí ke zdárné kolaudaci vodovodu v Mladovicích.
10. června 2012 (Ne)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 14.12.2022
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN