Předvánoční odpoledne v Popovicích

Druhou adventní sobotu tedy 13.12.2014 se konalo Předvánoční odpoledne v Popovicích.Pořadatelem akce byl Kulturní výbor při OÚ Popovice. Jako tradičně bylo odpoledne zahájeno v kostele sv.Jakuba v Popovicích, kde úvodní slovo pronesl zdejší farář p.pater Košmidek.Také starosta obce F.Páv přivítal všechny přítomné a předal slovo Mgr. Vašákové, která představila dětský školní pěvecký sbor ze ZŠ Karlov v Benešově.Nejdříve zazpívali Ti nejmladší členové sboru a poté se představili Ti starší. Svým vystoupením všichni naladili poklidnou předvánoční atmosféru. Po skončení vystoupení pěveckého sboru se přítomní občané ,rodiče s dětmi přmístili před budovu obecního úřadu, kde starosta obce zahájil druhou část odpoledne.U vánočního stromku byly popovicým dětem byly předány dárky od obce a poté bylo všem nabídnuto skromné občerstvení.
Myslím, že příjemné adventní odpoledne v Popovicích se stalo již tradicí a zařadilo se mezi standartní kulturní a společenské akce pořádané nejen obecním úřadem, ale také TJ Sokolem Popovice a Sborem dobrovolných hasičů Popovice.Je jen škoda, že všech akcí v roce se účastní malá část občanů naší obce.Těm, kteří tyto akce v obci pořádají i těm kteří se jich účastní, patří veliké poděkování.Tito občané mají zájem o kulturní, sportovní a společenský život v naší obci a snaží se zde vytvořit pospolitou společnost, které není lhostejný život na vesnici.
text:F.Páv,starosta obce.
foto:G.Pávová.13. prosince 2014 (So)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 14.12.2022
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN