Předání obecních kronik

Na základě návrhu Státního okresního archivu v Benešově Zastupitelstvo obce Popovice na svém jednání 15.7.2014 schválilo uložení dvou obecních kronik do depozitu archivu.Tento krok byl zastupitelům zdůvodněn několika argumenty.
- kroniky budou uloženy v odpovídajícím prostředí v klimatizovaných    depozitářích s příslušnou péčí
-kroniky budou zařazeny do celostátní evidence Národního archivního dědictví, které umožní trvalou ochranu, nezávislou na poměrech v obci
- kroniky budou zpřístupněny pro badatelské využití
- Státní okresní archiv Benešov poskytne obci zdarma digitální kopii kronik ve vysoké kvalitě rozlišení k běžnému badatelskému využití našich občanů.
Za přítomnosti kronikářky Mgr.Jany Voříškové předal 12.9.2014 starosta obce František Páv do rukou ředitele Státního okresního archivu p.Mgr. Michala Sejka obecní kroniku z let 1920-1960 a dále kroniku z let 1992-2001.O celém předávacím aktu byl sepsán  a podepsán protokol.
Na závěr jednání starosta obce prohlásil, že by bylo vhodné takovýmto způsobem uchovat i spolkové kroniky a veškeré dokumenty zachycující život v naší obci a osadách.O této možnosti chce starosta obce jednat s představiteli jednotlivých dobrovolných spolků.
Text a foto
František Páv.
14. září 2014 (Ne)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 14.12.2022
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN