Povodeň


Celou sobotu 2.června 2013 provázel chladný deštivý den, který by patřil spíše do konce měsíce dubna.Občasné vydatné srážky neodradily z některých zahrad chalupáře, kteří se snažili posekat co nejvíce svých travnatých ploch.Celá obec žila víkendovým poklidem umocněným uplakaným počasím, vyzývajícím spíše sledovat televizní vysílání než se věnovat  zvelebování svých zahrádek či navštívit odpolední fotbalový zápas našeho popovického áčka.Chotýšanka, říčka, která protíná svým tokem Popovice, k večeru mírně zvýšila svůj průtok a nikdo v nočních hodinách vůbec netušil, že ještě dá o sobě zase po létech vědět. Noční vytrvalý déšť sice nepřehlušil velkolepou oslavu narozenin ve sportovním areálu, ale hlavní roli v pozdních nočních hodinách začala hrát Chotýšanka. Do té doby klidná a tichá a v zápětí hlučná a dravá.

Tento stav již registrují členové povodňové komise včetně správce popovického rybníka a shodují se, že je nutné popovický rybník urychleně upustit a dát tak prostor pro přítok od Jankova a Vojslavic. I přes intenzivní odtok z popovického rybníka voda od Jankova a zprávy od tamní povodňové komise nevěští nic dobrého. Jsou aktivováni místní dobrovolní hasiči včetně dalších členů povodňové komise, kteří zahajují svoji činnost. Pomáhají i občané,  kteří se začínají shromažďovat na hrázi rybníka. Začínají se plnit pytle s pískem a jsou rozváženy na problémová místa v Popovicích, včetně fotbalových kabin dole pod vsí.Během těchto prací však velmi intenzivní srážky a značně promočená půda veškerou vodu odvádí do vodních toků.Problémy začíná mít i potok od Věžníček, který se rozvodňuje v prostoru obecního hostince v Popovicích a na některých pozemcích směrem k Věžníčkám. Asi hodinu před polednem přichází ze sousedního Jankova špatná zpráva o tom, že tam bojují s přívalem vody do místních rybníků a některým hrozí evidentně protržení hráze, neboť hladina vody se po intenzivních srážkách dramaticky zvyšuje. Nebezpečí v Popovicích umocňuje i ten fakt, že v Pičíně na rybníce se daly do pohybu obrovské kusy drnů s rákosím , které se nekontrolovaně blíží ke hrázi. To je poslední impuls k tomu , aby starosta obce po konzultaci se správcem rybníka a členy povodňové komise rozhodl o evakuaci osob bydlících v domcích po levém a pravém břehu Chotýšanky a vyhlásil kritický stav. Nejen Popovice, ale i Mladovice jsou předmětem pozorování, zejména v prostoru mlýna, který vždy v minulosti nejvíce odnesl takovéto zvýšení hladiny Chotýšanky. Překvapením jsou i Věžníčky ,kterými se valí voda ze všech stran do dolního rybníčka, který není schopen pojmout tako extrémní příval vody a přetéká na komunikaci. V Popovicích po osobních výzvách starosty, a po varovném hlášení obecního rozhlasu, museli lidé v ohrožené oblasti kolem koryta Chotýšanky disciplinovaně, i když někdy se slzami v očích, opouštit své domovy. Někteří se přesouvají ke svým příbuzným v Popovicích, další odjíždí ke známým a hrstka z evakuovaných je hostem v budově obecního úřadu, kde zaměstnankyně úřadu pro ně připravily kvalitní a důstojné zázemí. Ve 13.00 dle záznamů Chotýšanka vystoupá na svůj nejvyšší průtok a po hodině, kdy přestává pršet, pozvolna klesá. V  budově obecního úřadu se pro všechny, kteří pomáhají, přiváží z hostince guláš a postupně se většina vystřídá na malé občerstvení, kávu a nabírá trochu energie, neboť nikdo v tuto chvíli není schopen předpovědět vývoj situace.V podvečer si většina pomáhajících, včetně zvědavců na hrázi uleví, když přichází zpráva z Jankova, že se i tam situace stabilizuje. V době, kdy píši tento článek je již relativně klid. Voda se dostáv á pomalu z polí, zatopených luk a lesů do koryt vodních toků. Chotýšanka se stává opět klidnou říčkou a pozvolna odvádí vodu naším územím dále do větších vodních toků. Vývoj počasí je sledován neustále členy povodňové komise a občany , neboť v každém z nás asi zůstává otázka, kdy se může takováto situace opakovat. V tuto chvíli lze konstatovat, že Chotýšanka a  její přítoky nenadělaly mnoho škod. Registrujeme na obecním majetku určitá poškození, která se budou po úplném opadnutí vody upřesňovat. Život v obci a v osadách se vrátil do normálních kolejí. Bohužel v naší republice je mnoho občanů , kteří jsou povodněmi postiženi tak, že se nemůžou vrátit do svých domovů a nebo své domovy úplně ztratili. Věřím, že stát konečně učiní taková opatření, která účinně zabrání většině dalším takovým katastrofám.

Závěrem tohoto článku mi dovolte, abych poděkoval všem občanům, kteří se na minimalizaci škod v naší obci a osadách podíleli. Poděkování patří členům povodňové komise , místním hasičům, sokolům, členům mysliveckého sdružení a také DZS a.s. Struhařov. Bylo mnoho občanů a také firem, kteří  se nabídli a  jejichž pomoc nebyla potřeba. Byli však připraveni po celou dobu pomoci. Poděkování také patří většině občanům, kteří byli evakuováni ze svých domovů za jejich naprostou ukázněnost a pochopení pro tato opatření. Poděkování patří také členům povoďnové komise z Jankova, panu porybnému Maškovi za jejich informace , které přispěly ke správnému hodnocení celé povodně a tím i minimalizaci škod.Ukázalo se, že v době ohrožení a ve vypjatých situacích umíme všichni držet pohromadě. Společnými silami se nám podařilo zajistit,aby nedošlo, k ohrožení života, zdraví našich občanů a také minimalizovat škody na majetku. Přál bych si, aby takováto soudržnost byla ještě více patrná v běžném životě a vztazích mezi námi v již tak složité době.

Ostatní foto viz fotoalbum.


 

V Popovicích 9.6.2013                                                     
František Páv, starosta obce

 

 

 

 

    09. června 2013 (Ne)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 14.12.2022
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN