Pošta v Popovicích

Normal 0 21

Poštovní úřad v Popovicích má svou mnohaletou historii a také tradici.Jeho založení zřejmě sahá do dob rakouské monarchie.Své služby obyvatelstvu dále poskytuje od vzniku Československé republiky 1918 až do současné doby,kdy pobočka České pošty s.p.tvoří nedílnou součást občanské vybavenosti obce.V průběhu loňského roku se do tisku, televize a ostatních médií dostaly informace o tzv." optimalizaci " poštovních poboček v Česku.Mezi pobočky, které měly být vytipovány pro optimalizaci či zrušení byla i úřadovna České pošty s.p. v Popovicích.I občané  Popovic a okolí se začali zajímat,zda vůbec pobočka v Popovicích bude dále fungovat.Na konci roku 2011 obdržel starosta Obce v Popovicích dopis od generálního ředitele České pošty s.p., ve kterém bylo sděleno, že v nejbližší době navštíví zdejší obecní úřad pracovník České pošty, který seznámí Obec se situací.Čas běžel dál, vstoupili jsme slavnostně do roku 2012 a z České pošty se nikdo neozývá.Z tohoto důvodu starosta obce písemně žádá p.generálního ředitele České pošty s.p. o informaci, jak to bude s poštou v Popovicích dále.
     Dne 2.2.2012 přijíždí na ohlášenou návštěvu pan ředitel České pošty s.p.,regionu Střední Čechy.Při jednání se starostou obce vysvětluje současnou ekonomickou situaci podniku a nutnost jednat s představiteli obcí o možnosti změny režimu poštovních služeb v Popovicích.Byla nabídnuta možnost zřízení tzv. výdejního místa, kdy současná pobočka by byla zrušena a některé služby by přešly na základě smlouvy s obcí na zaměstnance obecního úřadu či obchodu.Tuto možnost starosta zcela vyloučil, jednak z personálního hlediska a také pro neshodu s nabízenou výší příspěvku za poštovní služby.Pro zachování poštovní pobočky v Popovicích se vyjádřilo také obecní zastupitelstvo na svém posledním zasedání v prosinci loňského roku.Při rozhovoru starosta obce F.Páv dodal, že Obec Popovice neúčtuje žádné nájemné za užívání prostor v budově obecního úřadu.Závěr celého setkání s regionálním ředitelem České pošty s.p. bylo konstatování,že pobočka České pošty s.p. v Popovicích funguje dál v rozsahu stávajících služeb.Nutno dodat, že nejen samotní zástupci obcí, ale i sdružení Svaz měst a obcí ČR jedná s představiteli České pošty s.p. a snaží vyjednat co nejméně zrušených poštovních poboček v České republice.

František Páv,starosta Obce Popovice.

 08. února 2012 (St)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 05.11.2021
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN