Pomník padlých hrdinů I. a II.svět. války v Popovicích


Na posledním zasedání Zastupitelstva Obce dne 22.8.12 byla mimo jiné také předběžně projednána možnost opravy pomníku padlých v Popovicích.Starostou obce byly navrženy dvě varianty opravy.První varianta řeší rekonstrukci pomníku na současném místě včetně úpravy okolí pomníku a celého oploceného prostranství,které není majetkem obce.
Druhá varianta řeší přesunutí pomníku do prostoru před budovu obecního úřadu a zakomponování do již zpracované studie budoucí podoby návsi.


Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo, ale předběžně zastupitelé podpořili variantu druhou, tedy přesun na obecní pozemek před budovu OÚ.Byly však zadány zpracovat ve formě studií obě varianty.
Vaše názory na Tyto varianty či jiný nápad,kde vytvořit pro pomník důstojné místo na obecním pozemku můžete vážení občané vyjádřit na e-mailovou adresu :  obec@popoviceubenesova.cz . Věřím, že se podaří najít vhodné řešení, které vytvoří vhodné a důstojné místo pro pomník.V rámci spolupráce se svazkem obcí Chopos bude požádáno o dotaci na tento záměr Ministerstvo obrany ČR.
Text a foto:F.Páv
Graf.podoba návsi  ing.Dastych


24. srpna 2012 (Pá)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 14.12.2022
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN