Památná lípa Mladovice

V pátek 17.července 2015 kolem 16.00 se přes náš region přehnala  bouřka provázená silným nárazovým větrem. Nebyly zjištěny žádné velké škody, avšak silný vítr nevydržela část památné lípy v Mladovicích.Došlo k odlomení jedné ze tří hlavních větví. Ta poškodila nedaleké el. vedení k sousední nemovitosti.
Poškození lípy bylo v pondělí starostou obce nahlášeno na MěÚ Benešov , Odbor životního prostředí, který má v kompetenci památné stromy v okrese. Stavem lípy se bude zabývat Český svaz ochránců přírody Vlašim, který spolu s Odb.ŽP MěÚ Benešov stanoví rozsah a způsob ošetření památného stromu tak , aby lípa neohrožovala kolemjdoucí a  také okolní majetek.
Věřím, že se podaří vše v dohledné době vyřešit. Je však jisté, že náklady na likvidaci padlých větví a odborné ošetření památného stromu půjdou z obecního rozpočtu , neboť v současné době není vypsán žádný dotační titul, který by tuto situaci řešil.
Do doby, než bude naše památná lípa ošetřena, je prostor kolem ní zajištěn páskou a tabulkami se zákazem vstupu do uzavřeného prostoru.Věřím , že všichni pochopí a nebudou se zdržovat ani s vozidly v blízkosti poškozeného stromu. Rodiče určitě dohlédnou i na své děti během prázdnin, aby do vyznačeného prostoru nechodily.
Děkuji za pochopení.F.Páv,starosta obce
foto J.Dvořák

 


21. července 2015 (Út)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 01.12.2023
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN