Nová kniha v obecní knihovně

V loňském roce vydalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze /NIPOS/ již druhé vydání Malované opony divadel českých zemí II . Mezi desítkami opon divadelních spolků v celé zemi je i opona divadelního spolku v Popovicích z roku 1904 . Opona byla součástí bývalého divadelního spolku Sboru dobrovolných hasičů v Popovicích . Díky vazbě pracovnice Ministerstva kultury na sousední obec Jankov a její shlédnutí představení současného divadelního spolku při TJ Sokol Popovice byl autory knihy osloven starosta obce F.Páv o spolupráci při dokumentaci divadelní opony. Její osud byl mnohdy na vážkách , zejména při rekonstrukcí střechy obecního hostince na sklonku 20.století  , kdy z půdy hostince byly vyvezeny na skládku veškeré pozůstatky tehdejší divadelní techniky . Opona v té době již byla uložena na bezpečné místo , kde setrvala až do doby než byla kolem roku 2006 převezena do  budovy OÚ Popovice , kde je prodělala drobné rekonstrukce p. Mrvou a je vystavena v bývalé volební místnosti. Věřím , že kniha zaujme pro své zdařilé zpracování jak textové tak obrazové části.
Text a foto: F.Páv.


05. února 2018 (Po)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 14.12.2022
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN