Brigáda-Chotýšanka


V říjnu roku 2010 Povodí Vltavy s.p. provedlo úpravu koryta potoka Chotýšanka v  úseku od hráze popovického rybníka až k mostu směr Kamenná Lhota.Došlo k velmi zásadní úpravě, zejména k rozšíření koryta, což velmi podstatně snížilo hladinu při větším průtoku vody zejména v jarních měsících.Po těchto úpravách zůstaly v potoce větší kameny,za které se při malém průtoku vody zachytávaly nečistoty a naplaveniny a tvořily se zde travnaté ostrůvky a potok v tomto úseku nevypadal vábně.S nápadem vyčistit tento úsek Chotýšanky přišli obyvatelé přilehlých domků, kterým tento stav vadil.V tomto velmi suchém období potokem proudilo velmi málo vody,takže sobota 2.června 2012 byla velmi příhodná pro realizaci této brigády. Obec Popovice poskytla traktor s valníkem a v sobotu ráno v 8 hodin bylo připraveno 7 dobrovolníků a mohlo se začít.

Kameny zanechané v korytě byly většinou použity ke zpevnění břehů a dále byly z potoka odstraněny různé "poklady", které přinesla voda a nebo se jich majitelé zbavili v potoce.Na konci zmiňovaného úseku před mostem na K.Lhotu již nebylo třeba nic upravovat, neboť zde o tuto část potoka včetně sekání trávy na levém břehu se dobrovolně starají majitelé sousedních nemovitostí, za čož jim patří dík.


Myslím, že to byl dobrý nápad, který přispěl ke zlepšení vzhledu části potoku Chotýšanka a také naší obce.
Poděkování patří:Martinu Peterkovi, Štěpánu Štěpánkovi, Miroslavu Sochůrkovi, Jiřímu Pávovi, Martinu Štěpánkovi, Milanu Peterkovi a Františku Pávovi.

text a foto
František Páv,starosta Obce Popovice.
03. června 2012 (Ne)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 14.12.2022
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN