Zabíjačkové hody v Popovicích 2015

V sobotu 14. listopadu uspořádal sbor již potřetí zabijačkové hody. Po zkušenosti z minulých let bylo letos připraveno jěště větší množství produktů. Abychom všechno bez problémů zvládli, bylo potřeba zapojit i více členů. Vlastní realizaci předcházela důkladná příprava. Proto jí někteří členové obětovali částečně čtvrtek a celý pátek, kdy vyrobili dva druhy tlačenky, škvarky, sádlo a guláš. V sobotu už od časného rána se ve čtyřech kotlích vařilo maso pro výrobu prejtu do jitrnic. Přestože prodej těchto výrobků byl ohlášen od půl dvanácté, první občané využili dopoledního slunečného počasí a přicházeli už kolem desáté hodiny. Pro ukrácení čekání si proto mohli zakoupit čerstvě usmažené řízky, guláš a světlou zabijačkovou polévku, stejně tak kávu, pivo i něco pro zahřátí. Vlastní prodej hlavních zabijačkových produktů (jitrnice, jelítka, tlačenky, sádlo, škvarky, prejt) začal přesně od plánované půl dvanácté hodiny. Zájem občanů byl tak veliký, že ani ve čtyřech kotlích se nestačily produkty vařit a občané si na ně museli počkat. Na všechny se ale dostalo a v dostatečném množství si nakoupili. Podle jejich vyjádření byli všichni s akcí spokojeni a už nyní se těší na pokračování. Závěrem musím poděkovat všem členkám a členům, kteří se na hodech jakkoliv podíleli, zejména pak těm, kteří se tomu věnovali už od čtvrtka až do nedělního úklidu celého areálu.
Petr Vilímek, starosta SDH


14. listopadu 2015


  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 11.04.2020
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN