Výroční valná hromada 2015

Stalo se tradicí, že už po několik let koncem listopadu koná sbor  výroční valnou hromadu, kde hodnotí svou činnost za uplynulý rok. Stejně tomu bylo i v sobotu 28. listopadu, kdy se členové za tímto účelem sešli. Valné hromady se zúčastnilo celkem 21 členů, dále starosta obce (rovněž člen sboru) a také zástupce okrsku - člen výboru SDH Nová Ves. Po schválení úvodních procedur (zapisovatel, ověřovatelé, komise) přednesl starosta sboru podrobnou zprávu o činnosti, která vycházela ze schváleného  plánu práce a dále pak dalších úkolů, vyskytnuvších se v průběhu roku. Zpráva obsahovala všechny oblasti činnosti, kterými se sbor během roku zabýval. Některé úkoly se dařily velmi dobře, některé už méně. Zejména kladně byly hodnoceny akce pořádané pro veřejnost (masopustní průvod, dětské odpoledne, zájezd na Moravu, zabijačkové hody). Některé tyto akce jsou naplánovány i na rok příští. Po této zprávě následovala ještě zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní a revizní rady. Vzhledem k rezignaci členky výboru na funkci z důvodu odstěhování byla provedena volba členky nové a dále doplnění členky do kontrolní a revizní rady. Starosta také předal jednu stužku za 40tileté členství v hasičině a jeden dárkový koš k životnímu jubileu. Ale také bylo schváleno ukončení členství některým členům, kteří vůbec neplnili své základní povinnosti a do práce sboru se vůbec nezapojili (mimo jiné i nezaplacení členských příspěvků). Vcelku ale byla činnost hodocena jako dobrá. To potvrdil ve svém příspěvku i starosta obce. Po živé diskuzi, ve které dominovala zejména otázka případné stavby hasičské zbrojnice, bylo schváleno navržené usnesení. Závěrem starosta sboru poděkoval všem, kteří se činnosti sboru jakkoliv podíleli a s přáním pevného zdraví a hodně úspěchů v osobním životě i hasičině valnou hromadu ukončil.
Petr Vilímek, starosta SDH


30. listopadu 2015


  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 11.04.2020
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN