Výroční valná hromada 2014

     V sobotu 29. listopadu 2014 se sešli členové SDH Popovice na výroční valné hromadě, aby zhodnotili svou letošní činnost. Zúčastnilo se jí celkem 25 členů. Po schválení všech potřebných procedur (volby zapisovatele, ověřovatelů zápisu a komisí) přednesl starosta SDH zprávu o činnosti za uplynulý rok. Zpráva byla podrobná a obsahovala všechny úseky činnosti. Starosta vyzdvihl velmi dobré výsledky, zejména na úseku práce pro veřejnost, na druhé straně se nevyhnul ani kritické připomínce k vlažnému přístupu některých mladších členů (mužů) k nácvikům na soutěž, ale i školení a výcviku jednotky SDH obce. Naše ženy se do práce zapojily velmi aktivně. Celkově ale hodnotil činnost sboru jako velmi dobrou, za což patří všem, kteří se na ní jakkoliv podíleli, dík. Po zprávě kontrolní a revizní rady potom následovaly volby nového výboru a kontrolní a revizní rady SDH. Ve složení výboru nedošlo k žádným změnám, v KRR k jedné. Poté následovaly volby delegátů na VVH okrsku a shromáždění delegátů SDH okresu a návrhy kandidátů do OSH ČMS Benešov. Byli také odměněni členové, kteří letos oslavili jubilea životní i v hasičině. Po diskuzi členů i hostů bylo schváleno usnesení, které schválilo práci letošní i úkoly na příští rok. Nyní je jen na nás, abychom vytýčené úkoly splnili. A jako poslední bod  na závěr starosta s poděkováním za letošní činnost a přáním úspěchů v novém roce výroční valnou hromadu ukončil. Po občerstvení následovala volná zábava.       
Petr Vilímek, starosta SDH.


02. prosince 2014
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 11.04.2020
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN