Vepřové hody 2014

V sobotu 15. listopadu 2014 uspořádal sbor již podruhé zabijačkové hody pro veřejnost. Samotné sobotní akci předcházela už ve čtvrtek a pátek jejich příprava. Hlavně v pátek sedm členů po celý den zpracovávalo dvě zabitá prasata, včetně výroby tlačenek a škvarků, aby na sobotu bylo všechno k vlastním hodům připraveno. Oproti loňskému roku bylo zpracováno prakticky dvojnásobné množství všech výrobků (dva druhy polévky a tlačenky, jaternice, jelítka, řízky, guláš, škvarky, sádlo). Vlastní prodej výrobků byl zahájen před jedenáctou hodinou a zájem byl tak veliký, že prakticky kolem třinácté hodiny byly všechny prodány. Většina občanů si kupovala jídlo nejen ke konzumaci na místě, ale i s odnáškou domů. Možná, že se na někoho nedostalo, ale i to se stává. Všechny výrobky byly velice chutné, za což patří uznání všem, kteří se jejich výrobě podíleli. Celá akce byla všemi přítomnými velmi chválena, a to je pro nás ta nejlepší odměna. Proto musím srdečně poděkovat všem, kteří se na hodech jakkoliv podíleli, zejména pak těm členům, kteří tomu věnovali nejen sobotu a dále neděli při úklidu, ale také celý pátek. Věřím, že v této zdařilé a všemi přítomnými chválené akci budeme i nadále pokračovat.            Petr Vilímek, starosta SDH

foto viz fotoalbum.

15. listopadu 2014


  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 11.04.2020
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN