Masopustní průvod 2016

     V sobotu 6. února uspořádal náš sbor v pořadí již třetí masopustní průvod v Mladovicích a Popovicích. V tento den se časně ráno sešli účastníci v hostinci Pod hrází, aby se na průvod náležitě připravili. Vlastní realizace byla zahájena úderem deváté hodiny. To se průvod dostavil k starostovi Obce Popovice Františku Pávovi s žádostí o povolení masopustního reje. Předáním pověřovací listiny "cadrnáčovi" starostou s povolením vlády v tento den nad obcí a současně prvním pohoštěním celý průvod začal. Nejprve se účastníci pomocí traktoru s vyzdobeným přívěsem dopravili do Mladovic. Tady postupně navštívili všechny občany, kde byli netrpělivě očekáváni. Samozřejmostí bylo všude i tradiční občerstvení. Jejinak tomu bylo i v Popovicích, kam se masky krátce po poledni přesunuly. I tady navštívily všechny domy s přáním všeho nejlepšího v nedávno zahájeném novém roce. Celá akce byla potom v podvečer zakončena v místním hostinci, kde následovalo posezení s hudbou. Průvodu se zúčastnilo celkem asi 50 masek. Potěšitelné je, že se v maskách objevili nejen členové sboru, ale i nečlenové a také děti. Naše akce byla opět občany velice dobře hodnocena, o čemž svědčí i velký počet přiložených fotografií. Proto s ní počítáme i v příštím roce.
     Za přípravu a vlastní provedení masopustního průvodu chci co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří se na něm podíleli.
Petr Vilímek, starosta SDH
Foto F.Páv.
Pokud někdo nesouhlasí , aby byl zveřejňován na fotografiích celé akce , nechť kontaktuje funkcionáře SDH Popovice.


07. února 2016


  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 11.04.2020
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN