Sponzoring

Jedním z důležitých úkolů vedení TJ Sokol Popovice je shánění financí na zajištění chodu fotbalové a hokejové sezóny. Dále pak na obměnu sportovního vybavení, údržbu, pokrytí nákladů na zimní přípravu, přátelská utkání atd.
V současné době je největším sponzorem Obec Popovice. Dále máme pak uzavřené sponzorské smlouvy s řadou menších sponzorů, kteří přispívají v průběhu roku na aktuální požadavky. Další finanční prostředky získáváme z vlastních iniciativ jako jsou : brigády pro obec, pořádání kulturních či sportovních akcí, členské příspěvky atd.
Vedení TJ Sokol Popovice začátkem roku 2011 zintenzivnilo jednání ohledně sponzoringu. Chtěli bychom sehnat více finančních či věcných prostředků na podporu mládežnických oddílů ( doplnění vybavení, zlepšení tréninkových jednotek, podpořit možnost letního či zimního soustředění ). V současné době jednáme s řadou sponzorů a doufáme, že řada z nich ráda podpoří popovický sportovní oddíl.  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 02.03.2022
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN