Pavlína Filipovská v Popovicích

Kulturní výbor při OÚ Popovice uspořádal v sobotu 7. května 2016 od 18.00 hodin v obecním hostinci Pod Hrází setkání našich občanů s Pavlínou Filipovskou a Šimonem Pečenkou pod názvem Benefice Pavlíny Filipovské. Po úvodním slovu starosty obce F. Páva , který všechny přítomné přivítal se ujal slova moderátor večera a zpěvák p.Pečenka , který zazpíval velmi známé melodie z rozhlasu a televize . Po chvíli představil všem přítomným známou zpěvačku, moderátorku a herečku paní Filipovskou , která se dala čile do vyprávění příhod z divadla , televize , rozhlasu a také osobního života. Poutavé a poučné vyprávění vyplnila jako solistka nebo společně s p.Pečenkou známými písničkami. Oba účinkující si chválili atmosféru v sále , kde pořad sledovalo bezmála 60 diváků. Na závěr pořadu zazněla známá píseň Karla Hašlera - Ta naše písnička česká , kterou zpíval celý sál.
Po skončení velmi příjemného vystoupení starosta obce poděkoval za krásný podvečer. Pak následovalo předání květin všem přítomným ženám v předvečer svátku matek.
Za organizaci celého odpoledne je třeba poděkovat kulturnímu výboru paní Ivě Vincíbrové, Janě Zachové ml. a Monice Pávové. Dále pomohly paní Stojánková Marie , Jana Zachová st.a Daniela Zachová.
Poděkování také patří personálu hostince Pod Hrází za přípravu sálu a popovickému divadlu za půjčení opony.
text a foto F.Páv.


15. května 2016 (Ne)
  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 08.03.2019
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN