Silvestrovský výstup na rozhlednu Špulka 2014

   Náš sbor uspořádal již podruhé výstup na některou z rozhleden v našem blízkém okolí. Na valné hromadě se hasiči domluvili, že tentokrát zorganizují silvestrovský výstup na rozhlednu Špulka u Lbosína. Před výstupem na Blaník vyhrál především argument, že SDH Popovice také přispěl finanční částkou na vybudování rozhledny Špulka s naučnou stezkou. Bylo tak namístě přesvědčit se, jak se toto dílo podařilo. Ve čtvrtek na Silvestra se po 10. hodině začali před obecním úřadem v Popovicích scházet zájemci o výstup nejen z řad hasičů, ale také občané, nečlenové sboru. Připraven byl i objednaný autobus s řidičem panem Hrstkou. Před 11. hodinou autobus s výletníky odjel na Mladovice, kde přistoupili další hasiči a občané. Na palubě autobusu panovala velmi dobrá nálada. Podávalo se občerstvení na posilnění před výstupem. Po příjemné cestě jsme dorazili do Lbosína. Během výstupu jsme všichni shlédli upravenou a poutavou naučnou stezku, kde děti vyzkoušely různé hry a hlavolamy. Před rozhlednou nás čekal rozdělaný oheň, otevřený bufet a příjemná silvestrovská atmosféra v kruhu známých občanů i hasičů ze sousedních sborů. Popovice měly na Špulce nejsilnější zastoupení. Bezmála 40 účastníků se vrhlo za občerstvením a zakoupilo špekáčky, aby se posilnilo na výstup na samotnou rozhlednu. Před výstupem na rozhlednu si většina prohlédla panely s prezentací obcí, kde nechybí ani panel ze života občanů z Popovic.
   I přes omezený výhled do krajiny vlivem počasí, rozhlednu navštívila většina z nás. Po společné fotografii před Špulkou jsme se vydali zpět k autobusu. Po cestě zpět jsme byli všichni pozváni Mladováky do silvestrovského zázemí na návsi v Mladovicích. Ve vytápěném stanu jsme se občerstvili, popřáli všem přítomným Mladovákům hezkého Silvestra a odjeli jsme do Popovic.
   Závěrem lze říci, že to byl příjemně strávený den. Poděkování patří organizátorům zájezdu a také řidiči panu Jiřímu Hrstkovi za jeho trpělivost a skvělou jízdu.
text F.Páv.
foto J.Páv.


04. ledna 2015


  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 04.02.2018
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN